Termingebyr

Termingebyr er noe som skal dekke løpende kostnader banken har ved å betjene forbrukslån og varierer i størrelse, fra bank til bank. Dette er et beløp som ilegges fakturaen og ligger veldig ofte på rundt 50 kroner. Et lite beløp som 50 kroner er ikke noe du tenker over, helt med en gang, men la oss si du skal ha et lån i 5 år. Da blir 50 kroner ganger 12 måneder, ganger 5 år, plutselig til 3000 kroner. Låner du 30.000 kroner, så utgjør termingebyr alene 10% av lånesummen – da er det betydelig.


Nedbetalingsperiode
Nedbetalingsperioden er noe du avtaler med banken. Allerede ved søknadstidspunktet kan du velge den nedbetalingsperioden du ønsker. Avhengig av hvor mye du låner, så vil nedbetalingsperioden på forbrukslånet avgjør hver stor innbetaling, av avdrag og renter, su skal gjøre hver termin. Noen banker har en maksgrense på fem år, hvis det reier seg om beløp opp til 50.000, men også her, er det store variasjoner og det vil være opp til hver enkelt bank hva de kan og vil tilby deg. Tar du opp et forbrukslån med medsøker, så bør du ette deg godt inn o hva det innebærer for deg og den du søker sammen med Det er ikke alle som egner seg til å stå på en låneavtale, fordi det er en forpliktelse som ligger langt fram i tid.